contacto@gymkanaturistica.com |

logotipo GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA

AVÍS LEGAL1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, M&R PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L. (A partir d’ara GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA) us informa que és titular de la WebApp: www.gymkanaturistica.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la mencionada Llei, notifica les següents dades: NIF/CIF: B66488081, Registre Mercantil de BARCELONA. Tom: 44712, Folio: 23, S8, Fulla: B-464190, i domicili social: MARIE CURIE, 8. 08042 BARCELONA, BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: contacto@gymkanaturistica.com.

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la WebApp i tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través d’ella es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA, atorga la Condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la WebApp de GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA, totes les condicions d’ús que s’estableixen sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per tant, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la vostra conformitat, us preguem no feu ús del portal, ja que qualsevol ús que feu del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La WebApp de GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i legalitat de les informacions aportades per l’usuari en els formularis de registre i contacte de GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA, per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la WebApp.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA no anirà en contra de les disposicions d’aquestes clàusules, de la Llei, de la moral, de les bones costums o de l’ordre públic que puguin suposar lesions dels drets de tercers o del funcionament de la WebApp. En aquest sentit, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, desactivar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota mena que l’entitat titular de la WebApp pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la WebApp i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies d’aquesta WebApp.

3. CESIÓ DE DADES

La WebApp gymkanaturistica.com és una eina orientada a la sostenibilitat, la descentralització, la desestacionalització i la gamificació de la promoció turística local, que compta amb el suport dels municipis col·laboradors. En aquest sentit, mitjançant l’acceptació explícita d’aquest Avís Legal en el moment d’accedir a la WebApp a través del Codi QR, l’usuari accepta que els Ajuntaments col·laboradors puguin tenir accés a les dades estadístiques de navegació dels usuaris per aquesta WebApp, així com al seu correu electrònic per a l’enviament d’informació d’àmbit turístic i cultural del municipi.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

A més, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços d’aquesta WebApp.

GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que es derivin de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la WebApp durant la seva prestació o amb caràcter previ.

L’accés a la WebApp www.gymkanaturistica.com no implica l’obligació per part de l’entitat de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció i protecció de programes informàtics perjudicials.

GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquesta WebApp.

2. PUBLICITAT

La WebApp: www.gymkanaturistica.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material enviat per a la seva inclusió a la WebApp compleixi amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors en aquesta WebApp.

3. MODIFICACIONS

GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la WebApp i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

4. PROPIETAT INTELLECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per ells mateixos o com a cessionària, a GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial Decret Legislatiu 1/1996 i posteriors modificacions.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual queda prohibit expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de la seva WebApp sense el consentiment explícit de GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA.

Així mateix, GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda dels seus llocs web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

5. CERTIFICATS DE LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Per a l’adequació de la WebApp web www.gymkanaturistica.com, GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA ha estat assessorada en les normatives de protecció de dades i LSSI-CE per GRUP QUALIA, fet pel qual se li atorga un certificat en format d’imatge digital perquè pugui exposar-lo en aquesta pàgina WebApp.

6. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de BARCELONA.

7. RESERVA DE COOKIES

GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’entitat, GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

En aquest sentit, d’acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea, d’1 d’octubre de 2019, i per la Guia de l’AEPD de juliol de 2020, la nostra ‘política de cookies’ informa l’usuari del temps que aquestes cookies romandran actives en el terminal de l’usuari i de la possibilitat que tercers tinguin accés a la informació que aquestes emmagatzemin. Aquesta sentència modifica l’article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

Arran d’aquesta sentència i del contingut de la Guia de l’AEPD de juliol de 2020, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar explícitament l’ús de les cookies i rebre més informació sobre elles. Addicionalment, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir-ne la instal·lació al seu disc dur. En aquest sentit, per accedir als llocs web de GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers o comunicar públicament informació o transformar i modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D’acord amb l’establert pel Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, la LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA informa als usuaris dels seus llocs web que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recollides per l’entitat mitjançant els formularis de registre o contacte a les seves pàgines. Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 16 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç electrònic reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 16 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic adreçat a algun d’ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l’àmbit familiar, sent l’única excepció les dades d’identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la WebApp de GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. A més, GYMKANA DIGITAL TURÍSTICA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari de la WebApp conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i, en tal cas, contestar en un termini de 30 dies, sempre que conservin les dades personals, rectificació, que permet corregir errors en les dades personals, modificar les que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que s’esborrin les dades inadequades o excessives, limitació, per la qual pot sol·licitar que se limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la WebApp a fi de poder-les transmetre a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador d’aquesta web o al correu electrònic: contacto@gymkanaturistica.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Fins que no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per a la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra WebApp estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari de registre o contacte.

D’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries o informació de la nostra entitat que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’atorgarà, o no, mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat en el citat check box al peu del formulari de registre i/o contacte o en el moment d’accedir a la WebApp.

9. CESIÓ DE DADES

Mitjançant l’acceptació explícita d’aquesta Política de Privacitat en el moment d’accedir a la WebApp a través del Codi QR, l’usuari accepta que els Ajuntaments col·laboradors puguin tenir accés a les dades estadístiques de navegació dels usuaris per aquesta WebApp, així com al seu correu electrònic per a l’enviament d’informació d’àmbit turístic i cultural del municipi.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat, davant els Ajuntaments col·laboradors.

Data d’edició: 27/4/2022